gallery/logofront

Välkommen, Jag som driver detta heter Jocke Tembert, jag gör mestadels sandblästringar på glas men även fotogafi och lite annat hantverk, lite av en mångsysslare men som sagt det som är mitt stora fokus och jobb är sandblästringen.